Tuesday, 27 May 2014

MEPRANI CEREMONY AT PURA TAMBANG BADUNG, DENPASAR, 20 May 2014=======================================