Monday, 28 October 2013

Makam Mangkunegaran IV, Astana Girilayu, Matesih, Karanganyar, Central Java