Friday, 19 April 2013

Niniang Kamasan's Body washing and Burial, Kamasan, Klungkung, 18 April 2013


==============================================================